Gıdanın Gücü – The Power of Food

Karpuz-ÇocukGıda ve hafıza arasındaki müthiş bağı görmeliyiz. Hafızamızın içindeki özelimizi dışarıya vuran araçlardan biri de gıdadır. Yemeğin tadı, kokusu, sunuş şekli hafızamızda kalmış olan çocukluğumuzla buluşturabilir, unuttuğumuz detayları hatırlamamızı sağlayabilir.

The food “intrinsically traverses the public and the intimate” even in relatively disembedded context, that makes it such a powerful vehicle for studying memory. In other words, I am suggesting that it is at some level intrinsic to our experience with food that this should be so. (David Sutton – A Tale of Easter Ovens:Food and Collective Memory)

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rich Foods / Zenginliğimizi Göstermenin Yolu

The French anthropologist Claude Levi-Strauss, like all his countrymen attuned to the niceties of food customs, notes how we reserve “rich” food for the grandest occasions. The ordinary daily menu is not served, he says, and cites saumon mayonnaise, turbot sauce mousseline, aspics de foie gras, together with fine wines. “These are some of the delicacies which one would not buy and consume alone without a vague feeling of guilt,” he maintains.

aykut1

 

Zenginliğimizi göstermenin en iyi yolu sofralarımız. Özel yemekler, pahalı malzemeli yemekler hep özel günlerde ya da özel insanlar için hazırlanır. Tabii bunu gösteriş olarak yorumlamayıp gelene saygı, günün özelliğine saygı olarak da değerlendirmek mümkündür. Levi-Strauss bu yemekleri tek başına satın almanın ya da tüketmenin garip bir suçluluk duygusu hissettirebileceğini söylüyor 🙂

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hunter-Gatherer or Farmers?

Archaeologists studying the rise of farming have reconstructed a crucial stage at which we made the worst mistake in human history. Forced to choose between limiting population or trying to increase food production, we chose the latter and ended up with starvation, warfare, and tyranny.

By Jared Diamond

http://www.ditext.com/diamond/mistake.html

Jared Diamond

Jared Diamond, tarımın yükselişiyle insanlık tarihinin en kötü hatasının yapıldığını iddia ediyor. Nüfusu sınırlamak ya da gıda üretimini artırmak gerekiyordu, ikincisi seçildi, sonuç açlık, savaş ve zulüm.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

What is Culture…

What is Culture?

Culture or Civilization is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society (Tylor, E., Primitive Culture, 1871)

1871 yılında Tylor’ın yaptığı bu kültür tanımına kim itiraz edebilir ki?  Kültür toplumun bir üyesi olan insanın sahip olduğu bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek, yetenekleri ve alışkanlıklarıdır

Quote | Posted on by | 2 Comments

Sex and Cultura…

Sex and Cultural Differences…

Country of origin and sex significantly influence the reasons customers choose certain foods, the health-related beliefs consumers hold regarding food, and their interest in trying new and different kinds of foods (Kolodinsky, J. et.al., Sex and Cultural Differences in the Acceptance of Functional Foods: A Comparisaon of American, Canadian, and French College Students, J. of American Collage Health, Vol.57, No.2, 2008).

“Gıda seçimlerimizi etkileyen en belirgin etkenler cinsiyetimiz ve kökenimizdir”

Quote | Posted on by | Leave a comment

What happens if…

BLOG2

What happens if an engineer, a food engineer, learns something about anthropology?

Food is everything

Food is everywhere…

Food is color

Eating habits and culture is a whole

Our food memory stores everything for us

Quote | Posted on by | Leave a comment

Happiness with Food

Happiness

Happiness with Food

Image | Posted on by | 3 Comments